Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji   Dünyada Kullanılan En Önemli Enerji Kaynağı Evrenin para birimi enerjidir. Yapılac...

İleri

Atık Isı Geri Kazanım

Atık Isı Geri Kazanım Atık Isıdan elektrik üreten sistemi esas alan ORC(Organic Rankine Cycle) teknolojisi, buharl...

İleri

Çöp Gazından Enerji Üretimi

Çöp Gazı Enerji Üretimi Toplumumuz tasfiyesi büyük zorluklar içeren ve giderek artan bir oranda çöp üretiyor. Her bi...

İleri

Mekanik Taahhüt ve Projelendirme

Mekanik Taahhüt ve Projelendirme   Mekanik Tesisat, inşaat işlerinde yaşam standartlarını ve konforu arttırmaya yönelik yapıl...

İleri