Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Yenilenebilir Enerji

Dünyada Kullanılan En Önemli Enerji Kaynağı Evrenin para birimi enerjidir. Yapılacak olan her iş için enerji gir

İleri

Atık Isı Geri Kazanım

Atık Isı Geri Kazanım Atık Isıdan elektrik üreten sistemi esas alan ORC(Organic Rankine Cycle) teknolojisi, buharlaş

İleri

Çöp Gazından Enerji Üretimi

Çöp Gazı Enerji Üretimi Toplumumuz tasfiyesi büyük zorluklar içeren ve giderek artan bir oranda çöp üretiyor. Her bir

İleri

Mekanik Taahhüt ve Projelendirme

Mekanik Tesisat, inşaat işlerinde yaşam standartlarını ve konforu arttırmaya yönelik yapılan ve yapının iç sistemini oluşturan bileşenle

İleri