Çöp Gazından Enerji Üretimi

Çöp Gazından Enerji Üretimi

Çöp Gazı Enerji Üretimi

Toplumumuz tasfiyesi büyük zorluklar içeren ve giderek artan bir oranda çöp üretiyor. Her birey yılda yaklaşık 250-400 kg çöp üretiyor. Sonuçta var olan çöplere yılda yaklaşık 28 milyon tonluk bir çöp yığını daha ekleniyor.

Çöplüklerde Gaz Oluşumu

Halkın oluşturduğu çöpün yüzde 95’i çöplüklerde birikiyor. Çöplerin birikmesini izleyen çürümeyle birlikte kimyasal ve bakteriyel prosesler başlıyor ve organik çöp malzemeleri dönüşüme uğrayarak çöpler parçalanıyor. Bu proses çöp hacminin küçülmesine yol açıyor ve proses sonucunda bir biyogaz türü olan çöplük gazı oluşuyor.

Çöp Gazından Elektrik Üretimi ve Ekonomik Fayda Sağlanması

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki sırasıyla Odayeri ve Kömürcüoda düzenli depolama sahalarında oluşan çöp gazı kontrollü şekilde yakılarak enerji üretiminde kullanılmaktadır. Enerji üretimi çalışmaları çerçevesinde mevcut halde Odayeri Düzenli Depolama Sahası’nda 45 MWh, Kömürcüoda’da ise 20 MWh olmak üzere 65 MWh elektrik enerjisi üretilmektedir. Tamamen çöp gazından elde edilen bu elektrik enerjisi yaklaşık 600 bin kişilik nüfusun konut elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir. Akterm Group olarak çöp gazından enerji üretimi alanındaki başarılı çalışmalarımızı dünyanın tek noktadan yönetilebilen en büyük projesi olan Seymen Enerji Üretim tesisiyle devam ettiriyor ve bu alanda ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Çöp Gazı Enerji Geri Kazanımı

Düzenli depolama sahalarında oluşan depo gazı, sahadan uygun tekniklerle toplanıp değerlendirilmezse, patlayıcı ve yanıcı-parlayıcı özelliğinden dolayı insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk taşır. Bu riskin ortadan kaldırılması için depolama sahalarında oluşan gaz uygun tekniklerle toplanıp gaz yakma bacaları (flare) vasıtası ile yakılabilir. Fakat aynı zamanda büyük bir enerji değeri olan bu gaz, arıtılarak doğal gaz olarak, yada gazın direkt  motorlarda kullanılması sureti ile enerji üreterek de değerlendirilebilir. Ayrıca karbondioksit gazından 23 kat daha fazla sera gazı etkisine sahip olan metan gazı bertaraf edildiğinden, emisyon azaltımına büyük katkılar sağlanır.