Şirketimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ORC ve Atık ısı geri kazanım alanlarında hizmet vermek üzere İstanbul’da kurulmuştur.

İnsanoğlunun yaktığı ilk ateşten beri süregelen enerji kaynaklarının kullanılması sürecinde doğayla savaşma paradigması günümüzde etkisini gördüğümüz iklim değişiklikleri ile beraber yadsınamaz bir gerçeklik olarak hükmünü yitirmiş ve doğaya rağmen değil doğayla beraber düsturuyla enerji kaynaklarımızın revizyonunun gerekliliğini göz önüne sermiştir.

Bu gereklilik insanoğlunu alternatif enerji kaynaklarından yararlanmaya yöneltmiş bu sebeple yenilebilir enerji kaynakları günden güne enerji üretiminde fosil yakıtlarının yerini almaya başlamıştır.

Akterm Enerji dünyanın sürdürülebilir geleceğine katkı sunmak ve ülkemizin bu gelecekte değer üreten önde gelen ülkelerden birine dönüşmesi yolunda katkı sunan bir nefer olma yolunda emin adımlarla yürümektedir.

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.

  • RES – Rüzgar Enerjisi
  • BES – Biyogaz Enerjisi
  • DES – Dalga Enerjisi
  • GES – Güneş Enerjisi
  • HES – Hidroelektrik Santrali
  • JES – Jeotermal Enerji

Enerji Verimliliği ve Geri Dönüşüm

Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Enerji verimliliğini, bir işin kalitesi ve niteliğinden feragat etmeden, daha az enerji harcanarak yapılması olarak tanımlayabiliriz

  • Çöpün Ayrıştırılarak ve Yakılarak Bertaraf Edilmesi
  • Enerji Performans Sözleşmeleri
  • Birleşik Isı ve Güç Sistemleri
  • Organik Rankie Çevrimi İle Atık Isı Kazanımı