İSG Politikamız

İSG Politikamız

 

Akterm Group olarak, İSG performansımızı sürekli geliştirmeyi amaçlayarak, tüm çalışanlarımızın, faaliyetlerimizlerden etkilenecek kişilerin sağlığını ve iş güvenliğini garanti altına almak, şirket başarımızın temel öğesini oluşturmak birinci önceliğimizdir. Buna bağlı olarak temel ilkelerimiz,

  • İşçi sağlığını tehlikeye atmamak için mümkün derecede İş sağlığı ve işçi güvenliği sağlanır.
  • Politikanın temel hedefi, personelin kendi emniyetlerini kendilerinin sağlamalarına çalışmaktır.
  • Hiçbir iş insan sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli değildir.
  • Her çalışan hem kendisinin hem de başkalarının güvenli çalışmasından sorumludur.
  • İş sağlığı ve güvenliği sadece bir birimin sorumluluğunda bir faaliyet değil, iş hayatının temeli olarak kabul edilmektedir.
  • İş sağlığı ve iş güvenliğine şirket yönetimi öncülük etmekte ve herkesin katılımı desteklenmektedir.

Akterm Group olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın, ilişki kurduğumuz paydaşlarımızın, içinde bulunduğumuz çevrenin ve ülkemizin çıkarlarını en üst seviyeye taşımak temel amacımızdır.