Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

 

LFG; LFG, çöp toplama alanlarında bulunan organik maddelerinin çürümesiyle ortaya çıkan gazdan enerji elde edilmesidir. LFG’de toplanan gazın %50 den fazlası metan içeren gazdır.  Metan gazı, çevre için çok tehlikeli bir gazdır, bu işlem sayesinde metan gazının da azalması LFG işlemlerinin önemini arttırmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit dengesini bozan sera gazlarınından en önemlisi CH4 yani metandır. Metanın diğer gazlarla karşılaştırıldığında atmosfere verdiği zarar eşdeğer gazlara göre 21 kat fazla olduğu hesaplanmıştır. Katı atık depolama alanları dünyada oluşan metan emisyonlarının %25’inden fazlasından tek başına sorumludur. Çöp depolama sahları  doldurulup kapatıldıktan  sonra  bile  20 ile 30 yıl boyunca gaz üretirler.

 • Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür.
 • LFG: ~ 50% metan gazı (CH4), ~ 50% karbondioksit (CO2), <1% metan gazı olmayan organik bileşikler (NMOCs)
 • Kontrol edilmediği takdirde LFG, küresel ısınmaya, güvenlik ve sağlık sorunlarına neden olabilir.

 

Çöp Gazı Enerji Üretimi Avantajları

 • Yerel hava kalitesi (Daha az kötü koku)
 • Gaz Depolama Yapılabilir.
 • Yeraltı sularını korur
 • Daha az ateş, patlama
 • Görüntü kirliliğini önler
 • Çevresel Gelişim
 • Alanda çalışan ve yakınında yaşayanlarının güvenliği
 • 7/24 Elektrik üretimi