Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji

 

Dünyada Kullanılan En Önemli Enerji Kaynağı

Evrenin para birimi enerjidir. Yapılacak olan her iş için enerji girdisi zorunludur. Evrendeki tüm sistemlerin çalışabilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Dünyamızdaki tüm enerji kaynakları güneş kaynaklıdır (petrol, kömür, rüzgâr ve su döngüsü vs.),Dünyadaki enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tüketimi karşılayabilecek bir ölçekte üretilemeyen, yeniden oluşturulamayan veya yeniden kullanılamayan doğal kaynaklardan elde edilen enerji yenilenemeyen enerji (sürdürülebilir olmayan enerji) olarak kabul edilir. Bu kaynaklar genellikle sabit miktardadır ve doğanın yeniden oluşturabileceğinden çok daha hızlı tüketilir. Bu kaynaklara örnek olarak, petrol, doğalgaz, kömür gibi enerji kaynakları gösterilebilir.
Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak da tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerjiler; Biyokütle, güneş, rüzgar, jeotermal, dalga enerjisi gibi doğada kendiliğinden var olan kaynaklardan elde edilmektedir. Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler.
Fosil kaynakların tüketilmesi atmosferdeki karbon emisyon değerinin yükselmesine sebebiyet vermektedir. Bu durum sera etkisi olan gazların etkinliğini arttırarak. Dünyanın iklim dengesini bozmaktadır. Yakın bir geçmişte bu durumun farkına varan insanoğlu, doğadan doğaya zarar vermeden faydalanmanın yollarını aramış ve “yenilenebilir enerji” kaynaklarına yönelmiştir.
Akterm Group olarak ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltabilmek adına yenilenebilir enerji alanında sunduğumuz hizmetler;