Çöp Yakma Tesisi

Çöp Yakma Tesisi

Çöp Yakma Tesisi

 

Çöp ayrıştırma tesisinde bertaraf edilmek için depolanan atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Ortaya çıkan ısı ile elektrik enerjisi üretilebilir, bölgesel ısıtma yapılabilir. Gelişen baca gazı arıtma teknolojileri ile şehir merkezine yakın inşa edilerek lojistik maliyetleri düşürür, Çöpler yakılarak kütle olarak 1/10 oranında azalır bu sebeple çöp bertarafında daha az arazi kullanılır. Özellikler arazi sıkıntısı çeken yerel yönetimler için uygulanabilir bir yöntemdir.